เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: , ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
phymtk
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ส่งแล้ว: 19 ธันวาคม 2009 เวลา 02:16 | IP ล็อค

        Star กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
    ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในนามตัวแทนสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 2   เรื่อง การตอบปัญหาสุขภาพ และโครงงานสุขภาพ ในระดับช่วงชั้นที่ 4
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่ 9-11ธันวาคม 2552 ที่จังหวัดอุบลราชนี
        Star ผลการแข่งขัน
                1. การตอบปัญหาสุขภาพ     ได้เข้าร่วมการแข่งขัน      ( คะแนน 56 คะแนน)
                        รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                            1.1 นางสาวจิตรดา   ปานิสัย
                            1.2 นางสาวปัจจิม   ฟองน้อย                          
                2. โครงานสุขภาพ                  ได้รางวัลเหรียญทอง      ( คะแนน  81คะแนน)
                         รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                             2.1นางสาวปภัสสร   กอมณี
                             2.2 นางสาววนัดดา   แก้วประดับ
                             2.3 นางสาวพรนภา   โจระสา
        Star  รายชื่อครูผู้ควบคุม
                             1. นายสมสิทธิ์  สอิ้งทอง
                             2. นางสาววิไล  คูณคำ
                             3.นางจารุพรรณ   อมรวงค์ 
        Star   ในนามโรงเรียนขอขอบคุณครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เ ข้าร่วมแข่งขัน ที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
                        รูปกิจกรรม
   
             จิตรลดา ปานิสัย และปัจจิม  ฟองน้อย  นักเรียนชั้น ม. 6/3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลผู้แทนตอบปัญหาสุขภาพของสพท.อบ.2  ; กำลังเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ                        แก้ใขโดย phymtk เมื่อ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 20:10


__________________

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ไปข้างบน มุมมอง phymtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย phymtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6